Finančný manažér/-ka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Nevädzová 5, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Finančný manažér zabezpečuje:
- úhrady v rámci projektu,
- prípravu a kontrolu podpornej dokumentácie,
- kontorlu využívania finančných prostriedkov poskytnutých zapojeným subjektom,
- súlad s rozpočtom, zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, usmerneniami Riadiaceho orgánu a ďalšími relevantnými dokumentmi,
- ďalšie súvisiace činnosti v rámci finančného riadenia projektu, ktoré vyplynú z potrieb národného projektu v čase jeho realizácie.

Informácie o výberovom konaní

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 22.10.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

martina.siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP TSP I - FM“.

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Termín nástupu:
- 01.11.2017, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru:
- plný pracovný úväzok na dobu určitú do 30.09.2019

Požadované vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania, alebo
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa ekonomického zamerania a preukázaná prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva alebo financií, alebo
- stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania a preukázaná prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, alebo financií.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- znalosť práce s internetom na pokročilej úrovni,
- spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť,
- analytické myslenie,
- tímová práca.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vznikla ako nástroj na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Poslaním Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je plniť úlohy ministerstva v oblastiach stratégie zamestnanosti, koordinácie jej tvorby a realizácie, politiky trhu práce a sociálneho začleňovania s cieľom znižovania a prevencie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, podpora vytvárania sociálnej inklúzie, zlepšovania sociálneho začleňovania skupín obyvateľstva ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením, podpora rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 6
814 55 Bratislava
http://www.ia.gov.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Martina Šišková
Tel.: +421 2 2043 1511
E-mail: poslať životopis