Referent/ka hospodárskej správy

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Špitálska 6, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou, v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vykonáva inventúru majetku a zásob v zmysle interných predpisov,
- zabezpečuje údržbu a opravy majetku prostredníctvom tretích osôb,
- odovzdáva a preberá vozidlá zamestnancom, ktorí sú oprávnení tieto podľa dohôd užívať,
- odovzdáva a preberá mobilné telefóny a IT techniku zamestnancom, ktorí sú oprávnení tieto podľa dohôd užívať,
- koordinuje činnosti v rámci dodávateľsko - odberateľských vzťahov vrátane upratovacích služieb,
- vypracováva prehľady súčasného stavu majetku a zásob,
- eviduje a spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok organizácie,
- nakupuje hmotný investičný i neinvestičný majetok a materiál v súlade so smernicou o postupe pre verejnom
obstarávaní,
- overuje dodržiavanie kontroly správnosti účtovných dokladov v rozsahu svojej pôsobnosti,
- zabezpečuje operatívno-technickú evidenciu majetku,
- skladuje, rozdeľuje a vydáva materiál,
- spracúva podklady k zúčtovaniu spotreby PHM a jeho koordináciu,
- sleduje čerpanie pohonných hmôt (PHM) podľa vozidiel a ich využiteľnosti, navrhuje riešenia smerujúce
k efektívnemu vynakladaniu nákladov na vozový park organizácie,
- vypočítava priemernú spotrebu PHM a ostatných hmôt (olej, nemrznúca zmes, ....) a predkladá vyúčtovania
a doklady o čerpaní PHM a hmôt raz za mesiac,
- zabezpečuje styk s poisťovňami (poistné zmluvy, úhrady poistného...), s dodávateľom PHM (prideľovanie
tankovacích kariet),
- dovoz a odvoz pošty
- v rámci zastupiteľnosti práca v podateľni (spracovanie, evidencia a odoslanie poštových zásielok).

Informácie o výberovom konaní

Termín nástupu:
- 1.júna 2017, prípadne dohodou.

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.05.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

Martina.Siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie_’’Referent/ka hospodárskej správy“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- aktívny vodič,
- znalosť práce s internetom na pokročilej úrovni,
- analytické myslenie,
- dobré organizačné schopnosti,
- komunikatívnosť, asertivita, flexibilita,
- spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vznikla ako nástroj na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Poslaním Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je plniť úlohy ministerstva v oblastiach stratégie zamestnanosti, koordinácie jej tvorby a realizácie, politiky trhu práce a sociálneho začleňovania s cieľom znižovania a prevencie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, podpora vytvárania sociálnej inklúzie, zlepšovania sociálneho začleňovania skupín obyvateľstva ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením, podpora rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 6
814 55 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3023760   Dátum zverejnenia: 20.4.2017