Charakteristika spoločnosti

výhradný zástupca švédskej firmy Gambro (Baxter) na Slovensku v oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Dovoz prístrojovej techniky a spotrebného materiálu určené pre dialyzačnú liečbu.