Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť sa špecializuje na obchod a služby v oblasti čerpacej , tlakovej a vákuovej techniky. Na Slovensku sme výhradným zástupcom viacerých zahraničných spoločností. Zameriavame sa na priemyselné aplikácie a dodávku technologických častí alebo celkov. Ďalej zabezpečujeme záručný a pozáručný servis ponúkaného sortimentu a tiež údržby a opravy existujúcich zariadení alebo inštaláciu nových.