Charakteristika spoločnosti

Sme menšia prekladateľská spoločnosť, realizujeme štandardné aj úradné preklady z a do všetkých svetových jazykov.