Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť prevádzkujúca Pumpu s Reštauráciou v Jaklovciach.