Charakteristika spoločnosti

Hlavnou oblasťou podnikania firmy je prevádzka štrkovísk, ťažba a predaj štrkopieskov.

Ponuky práce: ILKA, s.r.o.

1 - 1 z 1