SK | EN

Väčšina ľudí vidí výrobky IKEA.
My vidíme inšpiratívne osobnosti, ktoré stoja za ich vznikom.

Práca v IKEA znamená, že si súčasťou inšpiratívneho a dynamického pracovného prostredia. Sme najväčším predajcom nábytku na svete, ale v našej práci sa snažíme čo najviac eliminovať byrokraciu.

Pracovať u nás je ako pracovať s priateľmi. Všetci si tykáme a oslovujeme sa krstnými menami, nie pozíciami a titulmi. So svojím vedúcim alebo s riaditeľom si môžeš sadnúť na kávu a otvorene sa porozprávať.

V IKEA sa navzájom rešpektujeme, tak ako rešpektujeme aj naše rozdielne a jedinečné vlastnosti. Každý má možnosť prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa a vytvoreniu príjemnej atmosféry. U nás môžeš byť sám/sama sebou.

AKO VYZERÁ VÝBEROVÝ PROCES v IKEA

1. Assessment centrum

Assessment centrum je spôsob ako ťa môžeme lepšie spoznať ako nášho budúceho kolegu pri riešení rôznych úloh (individuálnych alebo skupinových) a v diskusiách s ostatnými. Zúčastňuje sa ho približne 3 až 10 záujemcov o prácu v IKEA. Najcennejšia je pre nás tvoja úprimnosť a aby si bol sám sebou. Súčasťou môže byť aj vyplnenie osobnostného testu.

2. Osobný rozhovor

Na základe assessment centra sú vybratí kandidáti, ktorí postupujú do druhého kola, ktorým je osobný pohovor s nadriadeným tvojho budúceho vedúceho, tzv. Grandparent princíp. Zaujímame sa v tejto fáze tiež o tvoju motiváciu pracovať v IKEA a tvoje očakávania.

Čo od nás môžeš pri výberovom procese očakávať

Výberového procesu sa nemusíš obávať. Nie je to žiadne skúšanie, všetko prebieha zábavnou formou a v priateľskej atmosfére. Odporúčame ti zistiť si základné informácie o IKEA. Vačšia časť pohovoru bude hlavne o tebe a tvojej budúcej práci.

Po každom kole výberového procesu vždy dostaneš z IKEA odpoveď, ako si dopadol/a a aké budú ďalšie kroky. Na záver po úspešnom absolvovaní výberového procesu sa dohodneme na dátume nástupu a podpísaní nástupných dokumentov a tvojej pracovnej zmluvy. A následne stávaš sa jedným z nás! :)

voľné pracovné miesta

Priestory, v ktorých pracujeme