Sme skupina rôznorodých, praktických a úprimných ľudí s láskou k bytovému zariadeniu. Naša firemná kultúra sa zakladá na spolupatričnosti, pokore, otvorenosti, nadšení a humore. Vládne u nás pozitívny tímový duch. Radi preto medzi sebou privítame každého, kto má rovnaké hodnoty a pozitívny pohľad na život a prácu ako my.

Veríme, že každá úspešná obchodná myšlienka je na začiatku iba snom. Tento sen sa však nemôže stať skutočnosťou bez pomoci ľudí. Pridáš sa k nám?

Kľúčové hodnoty IKEA

Všetci v IKEA zdieľame jednu a tú istú inšpiratívnu myšlienku: vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Uvedomujeme si, že táto myšlienka je silne založená na našich hodnotách, ktoré sú stavebným kameňom našej práce, empatickej a čestnej kultúry.

Veríme, že každý z vás disponuje niečím, čím nás môže obohatiť a prispieť k našim spoločným hodnotám.

Spolupatričnosť

Spolupatričnosť je podstatou kultúry IKEA. Sme silní, keď si navzájom dôverujeme, spolupracujeme na rovnakých cieľoch a spoločne sa aj zabavíme.

Starostlivosť o ľudí a planétu

Chceme vytvárať pozitívnu zmenu. Máme možnosť významne a trvale ovplyvniť dnešné i budúce generácie.

Hospodárnosť

Čo najviac ľudí by malo mať možnosť dovoliť si krásny a funkčný domov. Neustále kladieme na seba aj na iných vysoké požiadavky v snahe z mála urobiť viac bez kompromisov na kvalite.

Jednoduchosť

Jednoduchý, priamočiary a praktický prístup je súčasťou nášho dedičstva zo Smålandu. Chceme byť sami sebou a držať sa reality. Sme neformálni, pragmatickí a byrokracia je naším najväčším nepriateľom.

Snaha o obnovu a zlepšenie

Neustále hľadáme nové a lepšie spôsoby práce. Čokoľvek dnes robíme, môžeme zajtra urobiť lepšie. Nachádzať riešenia takmer neriešiteľných problémov je súčasťou nášho úspechu a zdrojom inšpirácie pri prekonávaní nových prekážok.

Odlišnosť, ktorá má zmysel

IKEA nie je ako iné spoločnosti a ani nechce byť. Radi spochybňujeme zabehané riešenia, premýšľame nekonvenčne, experimentujeme a nebojíme sa robiť chyby – ak máme na to dobrý dôvod.

Ochota prijímať a delegovať zodpovednosť

Sme presvedčení, že prostredníctvom dávania a preberania zodpovednosti ľudia rastú a vyvíjajú sa. Vzájomná dôvera, pozitívny prístup s ohľadom na budúcnosť každého inšpiruje prispievať k rozvoju.

Vedenie príkladom

Vedenie ľudí je pre nás o správaní, nie o pozícii. Viac ako na vedomostiach a skúsenostiach nám u každého záleží na hodnotách. Hľadáme ľudí, za ktorých hovoria činy a idú ostatným príkladom. Chceme, aby každý priniesol zo seba to najlepšie a podporil v tom aj ostatných.


Skutočnosť, že je IKEA obľúbenou značkou a skvelým miestom na prácu, potvrdzujú aj ocenenia, ktoré sme získali:

VIA BONA Slovakia 2016 v kategórii Skvelý zamestnávateľ
VIA BONA Slovakia 2013 v kategórii Zelená firma
RecruitRank 2016 – cena za najlepšie hodnotený výberový proces v kategórii veľká firma (2. miesto)
MasterCard Obchodník roka v kategórii „Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami˝ už 4-krát za sebou.

voľné pracovné miesta