Práca a hodnoty v IKEA

Práca v IKEA znamená, že si súčasťou inšpiratívneho a dynamického pracovného prostredia. Všetci si tykáme a oslovujeme sa krstnými menami, nie pozíciami a titulmi. Navzájom sa rešpektujeme, tak ako rešpektujeme aj naše rozdielne a jedinečné vlastnosti. U nás môžeš byť sám/sama sebou.

V IKEA zdieľame jednu a tú istú inšpiratívnu myšlienku: vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Uvedomujeme si, že táto myšlienka je silne založená na našich hodnotách, ktoré sú stavebným kameňom našej práce, empatickej a čestnej kultúry. Medzi naše hodnoty patrí napríklad spolupatričnosť, starostlivosť o ľudí a planétu, hospodárnosť a ochota prijímať a delegovať zodpovednosť. Radi medzi sebou privítame každého, kto má rovnaké hodnoty a pozitívny pohľad na život a prácu ako my.

Viac o hodnotách ikea

Výberový proces v IKEA

Nemusíš sa obávať, nie je to žiadne skúšanie, všetko prebieha zábavnou formou a v priateľskej atmosfére. Odporúčame ti zistiť si základné informácie o IKEA. Väčšia časť pohovoru bude hlavne o tebe a tvojej budúcej práci.

1. Assessment centrum

Assessment centrum je spôsob ako ťa môžeme lepšie spoznať ako nášho budúceho kolegu pri riešení rôznych úloh, v diskusiách s ostatnými, prípadne osobnostným testom. Zúčastňuje sa ho približne 3 až 10 kandidátov. Najcennejšia je pre nás tvoja úprimnosť a aby si bol sám sebou.

2. Osobný rozhovor

Na základe assessment centra sú vybratí kandidáti, ktorí postupujú do druhého kola, ktorým je pohovor s nadriadeným tvojho budúceho vedúceho. Zaujímame sa v tejto fáze tiež o tvoju motiváciu pracovať v IKEA a o tvoje očakávania.

voľné pracovné miesta
Príbehy našich zamestnancov