Charakteristika spoločnosti

IES s.r.o. Sme spoločnosť pôsobiaca od roku 1990 na území SR a ČR, od roku 2006 v Poľsku a od roku 2008 aj v Maďarsku. Zamestnávame viac ako 100 zamestnancov. Dodávame širokú škálu produktov a služieb v oblasti komunikačných a kabelážnych systémov, distribúcii úložných systémov, pasívnych a aktívnych prvkov komunikačných systémov, kancelárskej a výpočtovej techniky, obchodných a ekonomických informačných systémov.