Charakteristika spoločnosti

IDO HP is a major multi-discipline, engineering office in Slovakia established in 1951.
The company’s comprehensive services cover engineering, procurement, construction, and project management (EPCM) mostly in the “heavy industry” segment.
We realize this through our team of 120+ specialists of all professions working “under one roof”. The team is devoted to meet client´s requirements with an emphasis on safety, environment and quality using the state-of-the-art software.

Zobraziť celú charakteristiku
IDO HP is part of SAFICHEM GROUP, which is a leading industrial group of companies focusing on a wide range of business areas from complex engineering to manufacturing and asset management. The group has been recognized internationally for serving the energy, chemical, oil&gas, pharmaceutical and related sectors.

IDO HP je významná multidisciplinárna inžinierska kancelária na Slovensku založená v roku 1951. Poskytuje komplexné služby, pod ktoré spadá inžiniering, obstarávanie, výstavba a riadenie projektov (EPCM) najmä v segmente „ťažkého priemyslu“.
Projekty realizuje tím 120+ odborníkov zo všetkých profesií pracujúcich „pod jednou strechou“. Tím je odhodlaný plniť požiadavky klientov s dôrazom na bezpečnosť, životné prostredie a kvalitu, pričom využíva najmodernejšie softvérové nástroje.

IDO HP je súčasťou skupiny SAFICHEM GROUP, ktorá je vedúcou priemyselnou skupinou spoločností zameraných na širokú škálu obchodných aktivít od komplexného inžinieringu po výrobu a správu aktív. Skupina je medzinárodne uznávaná za svoje pôsobenie v energetike, chemickom, ropnom a plynárenskom, farmaceutickom priemysle a v ďalších príslušných odvetviach.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: IDO HP a.s.

1 - 1 z 1