Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť IDO EET - Levické strojárne, s.r.o. je výrobný závod strojárskeho charakteru sídliaci na západnom Slovensku v Leviciach. Ťažisko činnosti spoločnosti spočíva vo výrobe, dodávkach a montáži zariadení. Spoločnosť vykonáva svoju činnosť vo vlastných priestoroch v Leviciach na ploche 14 603 m2, vo výrobných priestoroch prevádzka Demandice o ploche 26 710 m2 a vo výrobných priestoroch spoločnosti SAPNET v Leviciach na ploche 16 612 m2. Popri strojnom parku so širokým záberom má spoločnosť moderný konštrukčný ateliér. Okrem spomínaných výrobných možností je spoločnosť vybavená montážnymi kapacitami a montážnou technikou. Spoločnosť IDO EET- Levické strojárne, s.r.o. zamestnáva 52 pracovníkov a má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000 a environmentálny manažérsky systém podľa medzinárodne platnej normy STN EN ISO 14 001:2004. V roku 2009 naša spoločnosť zavŕšila certifikačný proces získaním posledného certifikátu bezpečnosti OHSAS 18001:2007. V roku 2015 zavŕšila naša spoločnosť cerfifikačný proces získaním certifikátov podľa ASME CODE.

Ponuky práce: IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.

1 - 1 z 1