Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa dodávkami technologických celkov a chemikálií pre povrchové úpravy a kompresorov pre stlačený vzduch.