Charakteristika spoločnosti

ICT ISTROCONTI je investičná spoločnosť s dlhoročným zameraním na realitný development. Rýchly rast objemu aktivít viedol k vytvoreniu biznis modelu postaveného na realizácii projektov prostredníctvom špecializovaných dcérskych spoločností, čím došlo k transformácii na skupinu holdingového charakteru. V rámci výstavby rezidenčných, komerčných a polyfunkčných objektov zastrešujeme celý proces počnúc projektovou prípravou, cez inžiniersku činnosť, stavebný manažment až po marketing a predaj. Navyše, našim klientom poskytujeme podporu v podobe technickej a ekonomickej správy budov.