Charakteristika spoločnosti

Výroba hydroizolačných materiálov, lešenarských fólií v stavebnictve.