Charakteristika spoločnosti

Icando, s.r.o. je projektová spoločnosť s kórejským vedením, založená v r. 2017. Projekty realizujeme priamo u kórejských zákazníkov na SR, Maďarsku, Poľsku a Čechách. Ide zväčša o sťahovanie, vybaľovanie, elektroinštaláciu výrobných zariadení, opravu chladiacich veží, dodanie JIG foriem, atď.. Viac informácií nájdete na web.stránke www.icando.sk