Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť IC Holding, s.r.o. je najväčším realizátorom výstavby nájomných bytov na Slovensku. Zabezpečujeme komplexnú realizáciu stavieb, vrátane profesií a to od prípravy projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti cez samotnú realizáciu diela, až po kolaudáciu a odovzdanie stavby do užívania na území Slovenskej republiky.

Ponuky práce: IC Holding, s.r.o.

1 - 1 z 1