It makes sense that a company built on reinvention would look for the same thing in the people who work there. IBM is looking for people interested in transforming their experience into a career where real results are delivered for clients all over the world.

.NET Developer (Ref. č.: 98233BR)

Auto req ID
98233BR
IBM Business Group
GBS
Krajina
Slovakia
Mesto/Okres/Obec
Bratislava, Kosice, Banska Bystrica
Vyžadované cestovanie
maximálne 10 % alebo 1 deň týždenne
Pracovná oblasť
Software Development & Support
Pracovná pozícia
Application Developer
New Collar pozícia
Nie
Druh pracovného úväzku
Na plný úväzok alebo na čiastočný úväzok
Druh pracovnej zmluvy
Riadny zamestnanec
The position is suitable for candidates who have recently graduated in Computer Science or a related subject and have a basic understanding of the .NET framework. Alternatively the position is suitable for Graduate .NET Developer candidates with experience in either web application development (ASP.NET using C#) or winforms / WPF development (C#.NET).

What would be your responsibilities?

- We are seeking a Support .NET Developer to work on complex software development projects.
- As a graduate member of a skilled team of .NET Developers, you will assist with the development and delivery various business solutions.
- Working with the latest software and leading-edge development tools will give you opportunity to enhance your skills and expertise in a dynamic multinational environment.

What do you need for your success?

- Bachelor’s or Master degree (Mathematics, Computer science, Information Technology, Engineering, Economics, Management)
- A Graduate professional looking for entry level position is encouraged to apply.
- .NET 2.0 - 4.5, ASP.NET MVC, WCF, WPF, MVVM, Entity Data Framework, Design Patterns and Agile (Scrum / Kanban).
- The right attitude, Communication, Creativity, Problem Solving, Taking Ownership, Teamwork and Collaboration.
- Fluent English is a must ( German is an advantage).
- Flexibility to travel in Slovakia, as well as internationally.

Why IBM?

- Build your career path with us.
- Experience a friendly working environment
- Enjoy our innovative working ways
- Be ready to be empowered
- Get access to newest technologies and tools

What benefits do we offer?
Your money
- Annual performance bonus payment
- Subsidized meal-tickets
- Special IBM discounts
- Diners club - private credit card
- Recommend-a-Friend – get a bonus in the employee referral program

Your life
- Flexible working time
- Three additional vacation days
- International environment

Your health
- Life Insurance
- Medical sanatorium
- Up to three self-recovery days
- 100% sick leave compensation

Your development
- Long term career development and possibility of internal rotation
-Classroom based trainings and 5000 e-learning courses
Prehlásenie o rovnosti príležitostí
Spoločnosť IBM sa snaží vytvárať diverzifikované prostredie a je hrdá, že sa môže radiť medzi zamestnávateľov, ktorí podporujú rovnosť príležitostí. Všetci kvalifikovaní uchádzači budú posudzovaní bez ohľadu na rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie, sexuálnu identitu alebo orientáciu, národnostný pôvod, genetické vlohy, zdravotné postihnutie a vek. Spoločnosť IBM sa tiež zaviazala dodržiavať všetky postupy spravodlivého zamestnávania z hľadiska občianskej príslušnosti a prisťahovalectva.
ID: 3236889   Dátum zverejnenia: 8.11.2017