It makes sense that a company built on reinvention would look for the same thing in the people who work there. IBM is looking for people interested in transforming their experience into a career where real results are delivered for clients all over the world.

Java Developer (student job)

Auto req ID
IBM Business Group
Krajina
Slovakia
Mesto/Okres/Obec
Bratislava
Vyžadované cestovanie
Pracovná oblasť
Pracovná pozícia
New Collar pozícia
Druh pracovného úväzku
Druh pracovnej zmluvy
Would you like to join the company whose name matters in the world of IT?
Is coding in Java/ J2EE your daily routine?
Are you eager to work on international project in agile environment?

If yes, then keep on reading because we probably want you at IBM!

We are looking for Java Developers who would join our CIO - Chief information Office organization which is responsible for all the internal applications and websites used by IBMers worldwide.
As our new Java/J2EE Developer you will be working on further development and maintenance of applications used by IBMers. You will be responsible for developing, implementing, maintaining and supporting Java based components and interfaces and have understanding of various coding methodologies and tools and know when to apply each method to achieve the desired outcomes.

This position is available for university students looking for a part-time job in Bratislava or ZILINA!

Requirements:
• Over 2 years of experience working in IT industry developing solutions in Java/J2EE technologies
• Adaptable and able to pick up new technologies and design techniques
• Team Player
• Advanced level of English
Prehlásenie o rovnosti príležitostí
Spoločnosť IBM sa snaží vytvárať diverzifikované prostredie a je hrdá, že sa môže radiť medzi zamestnávateľov, ktorí podporujú rovnosť príležitostí. Všetci kvalifikovaní uchádzači budú posudzovaní bez ohľadu na rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie, sexuálnu identitu alebo orientáciu, národnostný pôvod, genetické vlohy, zdravotné postihnutie a vek. Spoločnosť IBM sa tiež zaviazala dodržiavať všetky postupy spravodlivého zamestnávania z hľadiska občianskej príslušnosti a prisťahovalectva.
ID: 2736759   Dátum zverejnenia: 26.9.2016