Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobí v oblasti strojárenstva, stavebníctva, obchodu a služieb. V súčasnosti spolupráca s firmami strojárskeho priemyslu.Zabezpečovanie a samotná realizácia strojárenských a elektromontážnych zákaziek u našich partnerov s ktorými spolupracujeme v zahraničí ČR,
Slovinsko, Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Poľsko a ost. krajiny EU