Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť I.P.R. sa zaoberá letnou a zimnou údržbou komunikácií.