Charakteristika spoločnosti

založena v roku 1999 a zaobera sa MKD