Charakteristika spoločnosti

Hyundai AutoEver Europe GmbH je medzinárodná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti informačných technológii - ERP (SAP), riadenie výroby ( MES ) a s tým súvisiaca infraštruktúra - servery, siete, storage riešenia a IT bezpečnosť.
Člen Hyundai Motors Group.