Charakteristika spoločnosti

Sme členom medzinárodnej skupiny firiem, ktoré sa venujú návrhu, vývoju, projekcii, výrobe, dodávke, inštalácii a servisu čistiarní odpadových vôd a rekonštrukcii existujúcich čistiarní odpadových vôd. Za takmer 30 rokov existencie našej spoločnosti sme zrealizovali vyše 800 projektov v SR a zahraničí.

Ponuky práce: HYDROTECH a.s.

1 - 1 z 1