Charakteristika spoločnosti

Sme členom skupiny firiem, ktoré sa venujú návrhu, vývoju, projekcii, výrobe, dodávke, inštalácii a servisu čistiarní odpadových vôd a rekonštrukcii existujúcich čistiarní odpadových vôd. Za viac ako 25 rokov existencie našej spoločnosti sme zrealizovali vyše 700 projektov v SR a zahraničí.