Charakteristika spoločnosti

Obchod so stavebným materiálom, realizácia stavieb, rekonštrukcie striech