Charakteristika spoločnosti

Obchodno-výrobná spol. Hydrex s. r. o. vznikla pred 25 rokmi. Zaoberá sa hlavne presnou strojárskou výrobou na CNC obrábacích strojoch v regione Detva-okolie. Spolu zamestnáva asi 80 ľudí.