Charakteristika spoločnosti

Sme úspešná a dynamicky sa rozvíjajúca poradensko-vzdelávacia spoločnosť pôsobiaca v oblasti riadenia a rozvoja HR - Training & Development. Našim klientom poskytujeme vysoko profesionálne služby v oblasti tréningov a rozvojových programov, koučingu, Assessment & Development Centre a HR poradenstva. S vysokou zákazníckou spokojnosťou na úrovni 98,4% pracujeme pre nadnárodné korporácie a pomáhame im tak v dosahovaní ich cieľov. Pre klientov dodávame naše HR služby najmä v anglickom jazyku a máme dlhodobých lojálnych klientov. Máme skutočnú vášeň preto, čo robíme.
Viac informácií o našej spoločnosti nájdete na: www.humancapitals.sk