Charakteristika spoločnosti

Kaliareň - prevádzka tepelného a chemicko-tepelného spracovania kovov, ponúka služby v oblasti tepelného spracovania (zušľachťovanie, nauhličovanie, žíhanie, nitridácia, cementácia + kalenie, kalenie v ochrannej atmosfére, mrazenie).
Spoločnosť bola založená v roku 2007. Naša prevádzka je vybavená najnovšími technológiami nemeckého dodávateľa IVA GmbH. Spoločnosť v oblasti tepelného spracovania pokrýva širokú škálu procesov pre rôzne priemyselné odvetvia.
Naši zákazníci pochádzajú z rôznych strojárenských odvetví napr.: (automobilový priemysel, zbrojársky priemysel, výroba foriem, výroba nástrojov, poľnohospodárstvo, ložiskový priemysel, výroba prevodoviek)