Charakteristika spoločnosti

Sme stabilná, výrobno-stavebná spoločnosť ktorá pôsobí na trhu už od roku 2001. Spoločnosť je rozdelená na tri divízie:
- stavebná časť
- výroba a montáž oceľových konštrukcií
- výroba hliníkových okien a prevetraných fasád.