Charakteristika spoločnosti

Sme účtovná kancelária, ktorá externe vykonáva komplexné účtovné služby a daňové poradenstvo.