Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. je kancelária pôsobiaca v mestách Žilina, Martin a Bratislava. Poskytujeme kvalitné a efektívne právne služby pre našich klientov vo všetkých oblastiach slovenského práva. Naše služby poskytujeme tak slovenským subjektom, ako i mnohým spoločnostiam zo zahraničia pôsobiacich v Slovenskej republike prostredníctvom svojich dcérskych spoločností alebo pobočiek. Kladieme dôraz na kvalitu poskytovaných právnych služieb s cieľom vyhovieť očakávaniam klientov a to vždy efektívne a na najvyššej úrovni. Presnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.legalfirm.sk.

Ponuky práce: Hronček & Partners, s. r. o.

1 - 1 z 1