Charakteristika spoločnosti

stavebná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb