Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa ochranou majetku na verejne prístupnom mieste, ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste, ochranu osoby, ochranu majetku a osoby pri preprave, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, hľadanie osôb, hľadanie majetku, monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste a získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom.

Ponuky práce: HP Security s.r.o.

1 - 1 z 1