Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť HOTIS RECYCLING SLOVAKIA, s.r.o. pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva a likvidácie odpadov s dôrazom na železný a neželezný kovový šrot.

Ponuky práce: HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.

1 - 1 z 1