Charakteristika spoločnosti

Hotelové zariadenie pre ubytovacie a stravovacie služby.