Majster odbornej výchovy v odbore Kuchár

Hotelová akadémia Bratislava-Nové Mesto

Miesto práce
Mikovíniho 1, Bratislava - Nové Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2021-04-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Majster odbornej výchovy

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
701

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
internet, Word, excel,

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné požiadavky:
- vzdelanie podľa § 85 písm. a) zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnacov a odborných zamestancov.

Minimálne požadované požiadavky :
- úplné stredoškolské vzdelanie , výučný list v príslušnom alebo príbuznom odbore,
- alebo úplné stredoškolské vzdelanie , výučný list v príslušnom alebo príbuznom odbore, DPŠ,
- alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a výučný list v príslušnom alebo príbuznm odbore,
- alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa pre majstrov odbornej výchovy a výučný list v príslušnom alebo príbuznm odbore.

Ďalšie požiadavky
Majster odbornej výchovy v odbore Kuchár.

Ďalšie požadované predpoklady :
- ovládanie štátneho jazyka,
- komunikačné schopnosti,
- flexibilita,
- samostatnosť,
- dôslednosť,
- práca s IKT.

Požadované doklady :
- žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením telefónného kontaktu a e- mailovej adresy,
- profesijný štrukturovaný životopis - kópia dokladov o vzdelaní ( originál k nahliadnutiu je nutné predložiť len pre prijatých uchádzačov ),
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti ( platí len pre prijatých uchádzačov ),
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely prijatia do zamestnania podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov,
- pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
- Miesto výkonu práce : pracoviská ODV.
- Druh pracového pomeru : doba určitá 1 rok, so skúšobnou dobou 3 mesiace s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.
- Pracovný úväzok - 37,5 hodín týždenne.
- Platové podmienky sú určené podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.138/2019 Z.z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania , odpracovania rokov a plnenia pracovných úloh.
- Žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte na e -mailovú adresu [email protected] do 15.03.2021 ( rozhodujúci je dátum odoslania ).
Bližšie informácie o škole získate na stránke školy.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Mikovíniho 1
83102 Bratislava-Nové Mesto
http://www.zha.sk
ID: 4031606  Dátum zverejnenia: 10.2.2021  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.