Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytujúca ubytovacie a reštauračné služby