Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa činnosťou v oblasti hotelierstva.