Charakteristika spoločnosti

Stavebná spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v procese výstavby občianskych, bytových a halových stavieb na slovenskom stavebnom trhu a je zároveň lídrom v oblasti rekonštrukcií historických a pamiatkových stavieb.