Čo ponúkame

Benefity


6 týždňov dovolenky

38,75 hodinový týždenný pracovný čas na pozícií predavač

Príspevok na dovolenku a Vianoce (po skúšobnej dobe)

Príspevok na penzijné pripoistenie od 20 EURO (po skúšobnej dobe)

Pravidelná štvrťročná a ročná prémia pri plnení plánu a istota pravidelného príjmu

Stravné lístky v hodnote 5,48 EURO alebo príspevok na stravu v hodnote 4,8 EURO s doplatkom zamestnávateľa nad rámec zákona

Zvýhodnené občerstvenie na pracovisku

Priebežné odborné vzdelávanie

Možnosti rozvoja a kariéry

V Hornbachu majú naši zamestnanci príležitosť k rozvoju. Väčšina našich vedúcich oddelení, zástupcov riaditeľa a riaditeľov sa na svoje pozície vypracovala z nižších postov. Nejde len o náhodu, že sa v našej spoločnosti manažérske pozície obsadzujú našimi zamestnancami. Externe ich obsadzujeme len veľmi zriedkavo.

Kolegom, ktorí majú záujem sa rozvíjať, pomáhame rôznymi školeniami. Zamestnancom s potenciálom pre pozíciu riaditeľa marketu ponúkame v rámci koncernu sériu školení manažérskych zručností.

Príjemné pracovné prostredie