Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie ubytovacích a reštauračných služieb