Spoločnosť Hoppecke Batterien, Carl Zoellner & Sohn GmbH vyrába a vyvíja od roku 1927 batérie s kyslým elektrolytom v materskom závode v Hoppecke, v Severnom Porýní - Vestfálsku. Aby boli zabezpečené i obchodné aktivity na Slovenskom trhu, v roku 1998 bola založená organizačná zložka spoločnosti so sídlom v Partizánskom.
Spoločnosť Hoppecke Batterien Slovakia spol. s r.o. zabezpečuje predaj a servis produktov Hoppecke na Slovenskom trhu.


Ponuky spoločnosti e-mailom