Charakteristika spoločnosti

ubytovacie služby, gastronómia, hotelierstvo