Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť HMSK, s.r.o. zahájila svoju činnosť v roku 2012, ide o dcérsku spoločnosť nadnárodnej kórejskej spoločnosti. Spoločnosť sa zoberá hlavne podnikaním v oblasti nakladania s odpadmi, ich triedením, spracovaním a recykláciou.

Ponuky práce: HMSK, s.r.o.

1 - 1 z 1