Charakteristika spoločnosti

Sme globálnym lídrom v energetike z odpadu (EfW), konajúcim ako dodávateľ v oblasti inžinieringu, obstarávania a stavebníctva (EPC), ktorý dodáva kompletné zariadenia na kľúč a systémové riešenia na zhodnocovanie energie z odpadu. Naše riešenia sú založené na efektívnych a environmentálne vhodných technológiách, sú dôkladne testované, flexibilne prispôsobené všetkým požiadavkám používateľov a pokrývajú celý životný cyklus elektrárne.
Zákazníci spoločnosti sú z rozsahu od skúsených spoločností s nakladanim s odpadmi až po začínajúcich partnerov na nových trhoch na celom svete. Inovatívne a spoľahlivé riešenia na spracovanie odpadu a spalín Hitachi Zosen Inova sú súčasťou viac ako 600 referenčných projektov dodaných od roku 1933.

Ponuky práce: Hitachi Zosen Inova Slovakia s.r.o.

1 - 5 z 5