Charakteristika spoločnosti

Historický ústav SAV je hlavné pracovisko základného výskumu v oblasti histórie na Slovensku, v súčasnosti má okolo 70 zamestnancov, 20 doktorandov, vydáva ročne okolo 40 publikácií, je vydavateľom jediného karentovaného časopisu v strednej Európe v odbore história, vydáva internetový portál, koordinuje a vykonáva základný výskum v oblasti národných dejín a vybraných kapitol všeobecných dejín, dejín umenia a dejín vied a techniky