Charakteristika spoločnosti

Novovzniknutú polikliniku Hipcentrum v Pezinku otvárame od 1.7.2020. Zdravotnú starostlivosť ponúkame ambulantne: Ortopedická ambulancia, Chirurgická ambulancia, Gynekologická ambulancia, Interná ambulancia a kliniku jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Naša spoločnosť už prevádzkuje Ambulanciu všeobecného lekára.
Okrem Zariadenia na zdravotnú starostlivosť prevádzkujeme Plaváreň, wellness a masáže.