Charakteristika spoločnosti

HILL International je personálna poradenská spoločnosť. V Českej republike a na Slovensku pôsobíme od roku 1991 a našim klientom poskytujeme kvalitné poradenské služby v oblasti vyhľadávania zamestnancov, merania potenciálu a hodnotenia kompetencií, psychodiagnostiky, 360° spätnej väzby, prieskumov zamestnancov a outplacementu.