Charakteristika spoločnosti

Výroba tkaných a tlačených etikiet pre odevy a automotív